Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming vanuit onze aula. Wij geven u graag hiervoor de toegangscode.

David Quintiens

David
Quintiens
Hasselt
Geboren te Hasselt op 8 oktober 1980 en er zachtjes van ons heengegaan op zondag 3 december 2017.
Begrafenis
De uitvaartceremonie, gevolgd door de crematie te Hasselt, zal plaatshebben in de aula van Uitvaartcentrum Beutels op zaterdag 9 december 2017 om 12.30 uur. Samenkomst in het uitvaartcentrum , Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt om 12u15.
Begroeting
Afscheid van David in aanwezigheid van de familie, kan genomen worden in het uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, op vrijdag 8 december 2017, van 19 tot 20 uur.
Condoleren
Bloemen bestellen