Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Buntinx Paula

Paula
Buntinx
Hasselt / Runkst
echtgenote van wijlen Roger Delue (†2007)
Geboren te Hasselt op 9 september 1933 en er zachtjes ingeslapen in het Woon– en Zorgcentrum HogeVijf (campus stadspark) op dinsdag 22 februari 2022.
Begrafenis
Het afscheid, voorafgegaan door de crematie te Hasselt, zal plaatshebben in de aula van uitvaartcentrum Beutels, op zaterdag 26 februari 2022 om 16.30 uur. Samenkomst in het uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, vanaf 16.15 uur. Nadien leggen we de urne van Paula te rusten bij haar echtgenoot Roger in het familiegraf op de stedelijke begraafplaats Kruisveld te Hasselt.
Begroeting
Afscheid van Paula kan genomen worden in het uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, na telefonische afspraak via 011/965.964.
Condoleren
Bloemen bestellen