Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Claeys Agnes

Agnes
Claeys
Hasselt
echtgenote van wijlen Guy Van de Velde († 2011)
Geboren te Sint-Amandsberg op 4 augustus 1932 en zachtjes ingeslapen in het Woon– en Zorgcentrum HogeVijf (campus stadspark) te Hasselt op woensdag 8 april 2020.
Begrafenis
Conform de overheidsrichtlijnen omtrent het Coronavirus zal de uitvaartceremonie, gevolgd door de crematie te Hasselt, plaatshebben in de aula van uitvaartcentrum Beutels op maandag 13 april 2020 om 14 uur in beperkte familiekring. (U kan de plechtigheid mee volgen via de live stream) We zullen op een latere datum de gelegenheid bieden om samen afscheid te nemen en herinneringen op te halen tijdens een afscheidsplechtigheid met de urne van Agnes. Nadien zetten we Agnes samen met haar echtgenoot Guy te rusten in het familiegraf op het urnenveld van de stedelijke begraafplaats Kruisveld te Hasselt.
Begroeting
Afscheid van Agnes kan genomen worden in het Uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, na telefonische afspraak via 011.965.964. Mogen wij vragen aan kinderen, ouderen en zieke mensen om niet aanwezig te zijn bij het afscheid. U kan steeds telefonisch of online de familie condoleren. Het geven van bloemen als woordeloze troost of een kaartje sturen zal voor hen de pijn verlichten bij dit extra verdriet.
Condoleren
Bloemen bestellen