Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Guillaume " Joem" Zegers

Guillaume "Joem"
Zegers
Diepenbeek
echtgenoot van Jeanneke Maris.
Geboren te Vliermaalroot op 12 mei 1941 en zachtjes van ons heengegaan in het Jessa Ziekenhuis (campus Virga Jesse) te Hasselt op zondag 4 februari 2018 omringd door hen die hem lief waren.
Begrafenis
De uitvaartceremonie, gevolgd door de crematie te Hasselt, zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartcentrum Beutels op zaterdag 10 februari 2018 om 14 uur. Samenkomst in het Uitvaartcentrum, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, om 13.45 uur. . De urne zal thuis bewaard worden.
Begroeting
Afscheid van Joem in aanwezigheid van de familie, kan genomen worden in het Uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, op vrijdag 9 februari 2018 van 19 tot 20 uur.
Condoleren
Bloemen bestellen