Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Nies Helena "Lène"

Helena "Lène
Nies
Hasselt / Runkst
echtgenote van wijlen René Jeuris (†1992)
Geboren te Hasselt op 18 juni 1932 en er zachtjes thuis van ons heengegaan op vrijdag 26 maart 2021.
Begrafenis
Het afscheid, voorafgegaan door de crematie, zal plaatshebben in de aula van uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt. Nadien zetten we de urne van Lène te rusten bij haar echtgenoot René in het columbarium van de stedelijke begraafplaats Kruisveld te Hasselt.
Begroeting
Afscheid van Lène kan genomen worden in het Uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, op donderdag 1 april 2021 van 19 tot 20 uur. (Het dragen van een mondmasker is verplicht.)
Condoleren
Bloemen bestellen