Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Simone Kempeneers

Simone
Kempeneers
Hasselt / Kuringen
echtgenote van Folianus Zeeuws
Geboren te Hasselt op 10 februari 1935 en er zachtjes ingeslapen in het Woon– en Zorgcentrum Salvator op zondag 28 april 2019, in aanwezigheid van haar echtgenoot.
Begrafenis
De uitvaartceremonie, voorafgegaan door de crematie te Hasselt, zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartcentrum Beutels op vrijdag 3 mei 2019 om 15.30 uur. Samenkomst in het Uitvaartcentrum, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, om 15.15 uur. De asverstrooiing van Simone zal dezelfde dag plaatshebben op de begraafplaats te Kuringen (Diepstraat 85), in intieme familiekring.
Begroeting
Afscheid van Simone in aanwezigheid van de familie, kan genomen worden in het Uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, op donderdag 2 mei 2019 van 19 uur tot 20 uur.
Condoleren
Bloemen bestellen