Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Thenaers Christiane

Christiane
Thenaers
Hasselt
echtgenote van wijlen Louis Truyers (†2010)
Geboren te Hasselt op 11 november 1933 en er zachtjes ingeslapen in het Woon– en Zorgcentrum Sint-Elisabeth op woensdag 29 april 2020.
Begrafenis
Conform de overheidsrichtlijnen omtrent het Coronavirus zal de uitvaartceremonie, gevolgd door de crematie te Hasselt plaatshebben in de aula van uitvaartcentrum Beutels op dinsdag 5 mei 2020 om 11 uur in beperkte kring. (U kan de plechtigheid mee volgen via de live stream) Nadien zal Christiane een warm plaatsje krijgen bij haar echtgenoot Louis (†), dochter Claudine en kater Cupido.
Begroeting
Afscheid van Christiane kan genomen worden in het Uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, na telefonische afspraak via 011.965.964 Mogen wij vragen aan kinderen, ouderen en zieke mensen om niet aanwezig te zijn bij het afscheid. U kan steeds telefonisch of online de familie condoleren. Het geven van bloemen als woordeloze troost of een kaartje sturen zal voor hen de pijn verlichten bij dit extra verdriet.
Condoleren
Bloemen bestellen