Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Timmermans Florence

Florence
Timmermans
Hasselt
echtgenote van wijlen Richard Michiels († 1998)
Geboren te Hasselt op 18 oktober 1931 en er zachtjes ingeslapen in het Woon– en Zorgcentrum Salvator op zondag 5 april 2020.
Begrafenis
Conform de overheidsrichtlijnen omtrent het Coronavirus zal de uitvaartceremonie, voorafgegaan door de crematie te Hasselt, plaatshebben in de aula van uitvaartcentrum Beutels op vrijdag 10 april 2020 om 13 uur in beperkte familiekring. (U kan de plechtigheid mee volgen via de live stream) Nadien zetten we de urne van Florence te rusten bij haar echtgenoot Richard in het columbarium op de stedelijke begraafplaats Kruisveld te Hasselt.
Begroeting
Afscheid van Florence kan genomen worden in het Uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, na telefonische afspraak via 011.965.964 Mogen wij vragen aan kinderen, ouderen en zieke mensen om niet aanwezig te zijn bij het afscheid. U kan steeds telefonisch of online de familie condoleren. Het geven van bloemen als woordeloze troost of een kaartje sturen zal voor hen de pijn verlichten bij dit extra verdriet.
Condoleren
Bloemen bestellen