Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Van Der Stappen Anny

Anny
Van Der Stappen
Diepenbeek / Hasselt
echtgenote van wijlen Achiel Vanderveken (†2011) levenspartner van Romain Claes
Geboren te Okegem op 20 juni 1938 en zachtjes ingeslapen in Woon– en Zorgcentrum Ter Rooierheide te Diepenbeek op vrijdag 7 mei 2021.
Begrafenis
Het afscheid, gevolgd door de crematie te Hasselt, zal plaatshebben in de aula van uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt op woensdag 12 mei 2021 om 13.30 uur in beperkte kring.. Nadien laten we Anny rusten in het columbarium op de begraafplaats te Kermt.
Begroeting
Afscheid van Anny kan genomen worden in het uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5, 3500 Hasselt op dinsdag 11 mei 20212 van 19 tot 20 uur. (Het dragen van een mondmasker is verplicht.)
Condoleren
Bloemen bestellen