Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Vanlingen Lisette

Lisette
Vanlingen
Hasselt / Runkst
echtgenote van wijlen Hubert Prys (†2001)
Geboren te Genk op 4 februari 1933 en zachtjes ingeslapen in het Woon– en Zorgcentrum HogeVijf (campus stadspark) te Hasselt op maandag 2 augustus 2021.
Begrafenis
Het afscheid, gevolgd door de crematie te Hasselt, zal plaatshebben in de aula van uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt op vrijdag 6 augustus 2021 om 13.30 uur in familiekring. Nadien zetten we de urne van Lisette te rusten in het columbarium bij haar echtgenoot Hubert op de stedelijke begraafplaats Kruisveld te Hasselt.
Begroeting
Afscheid van Lisette, in aanwezigheid van de familie kan genomen worden in het uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt op donderdag 5 augustus 2021 van 19 tot 20 uur. (Het dragen van een mondmasker is verplicht.)
Condoleren
Bloemen bestellen