Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Vanrijckel Luc

Luc
Vanrijckel
Hasselt
echtgenoot van Julia Slegers
Geboren te Hasselt op 17 juli 1950 en zachtjes ingeslapen in het Woon– en Zorgcentrum Sint-Elisabeth te Hasselt op maandag 4 oktober 2021.
Begrafenis
Het afscheid, gevolgd door de crematie te Hasselt, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen zal plaatshebben in de aula van uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt op zaterdag 9 oktober 2021 om 13.30 uur. Nadien zetten we de urne van Luc te rusten in het columbarium van de stedelijke begraafplaats Kruisveld te Hasselt.
Begroeting
Afscheid van Luc in aanwezigheid van de familie kan genomen worden in het uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt op vrijdag 8 oktober 2021 van 19 tot 20 uur.
Condoleren
Bloemen bestellen