Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Verjans Kamiel

Roeland " Kamiel"
Verjans
Hasselt / Stokrooie / Runkst
echtgenoot van wijlen Jannieta De Jong (†2017)
Geboren te Genk op 20 december 1943 en zachtjes ingeslapen te Stokrooie op donderdag 8 juli 2021.
Begrafenis
Het afscheid, gevolgd door de crematie te Hasselt, zal plaatshebben in de aula van uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt op zaterdag 17 juli 2021 om 11 uur. U kan eventueel de plechtigheid volgen via de live stream. Nadien zetten ze de urne van Kamiel samen met deze van zijn echtgenote Jannieta te rusten in het columbarium op de stedelijke begraafplaats Kruisveld te Hasselt.
Begroeting
Afscheid van Kamiel kan genomen worden in aanwezigheid van de familie in het uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5, 3500 Hasselt op vrijdag 16 juli 2021 van 19 tot 20 uur. (Het dragen van een mondmasker is verplicht.)
Condoleren
Bloemen bestellen